Účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízíme kompletní zpracování a vedení podvojného i jednoduchého účetnictví a daňové evidence.

Kompletní zpracování agendy podvojného i jednoduchého účetnictví (event. daňové evidence), přechod na podvojné účetnictví, účetní závěrky včetně výkazů - česky, německy, anglicky; dozor nad vedením účetnictví, kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetnictví, tvorba vnitropodnikových směrnic, návrhy oběhu dokladů a ostatní služby související s optimálním zavedením agendy, rekonstrukce účetnictví, zastupování na úřadech.

Zpracování mezd a vedení personalistiky, vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace včetně kompletního styku s úřady, kontrola zpracování mezd, tvorba vnitropodnikových směrnic, pracovní smlouvy, zahájení i ukončení pracovních poměrů a navazující agenda - kvalifikační růst, motivační a věrnostní programy pro zaměstnance, apod.

Zprostředkování vypracování všech typů daňových přiznání včetně odkladu termínu pro podání přiznání a platby daně, daňové optimalizace, jednorázové konzultace, kontrola dokladů a jejich zaúčtování, poradenství při pořizování investic, zastupování na úřadech, analýza dat, ekonomické poradenství - kontrola nákladů a výnosů.