Finanční analýza - poměrová analýza - účetní ukazatele

Zpracováváme analytické ukazatele pro malé, střední nebo velké firmy tak, aby výsledky z dostupných dat účetní závěrky vytvořily hloubkovou analýzu finančního stavu (zdraví) podniku.

  • FINANČNÍ UKAZATELE ZISKU analyzující rentabilitu tržeb a vloženého kapitálu v závislosti na dosahované marži.
  • INVESTIČNÍ UKAZATELE ukazují efektivnost společnosti při využití kapitálu (majetku).
  • FINANČNÍ UKAZATELE LIKVIDITY dávají obraz o společnosti z hlediska finanční situace a solventnosti.
  • POMĚROVÉ UKAZATELE řízení závazků a pohledávek ukazují , do jaké míry jsou závazky a pohledávky využívány vi kapitálové struktuře společnosti.
  • PREDIKČNÍ FINANČNÍ UKAZATELE naznačují potenciál pro růst či analyzují možné oblasti neúspěchu.

METODY

Při zpracování finanční analýzy se zpracovávají a následně porovnávají finanční poměry
(platební schopnosti, ziskovosti, růst, atd.) v závislosti na čase:

  • Stávající (současná) výkonnost - použití stávajících dat stejného podniku,
  • Budoucí (potenciální) výkonnost - použití stávajících dat v rámci matematické a statistické techniky, zpracování současných a budoucích hodnot.
  • Srovnávací analýza - porovnání finančních výsledků mezi podobnými podniky na trhu.