Kurzy první pomoci

Kurz první pomoci vás naučí provést základní první pomoc a CPR. Ať už jste potápěč nebo nepotápěč, tento kurz vás připraví bezpečně zvládnout situaci, kdy dochází k ohrožení života. Naučíte se jak reagovat při mimořádné události a na základě získaných zkušeností bude moci pomoci v případě eventuelní nehody.

Tento kurz se skládá z didaktických materiálů (teorie) a praktických cvičení, které vás naučí jednoduché, snadno zapamatovatelné postupy první pomoci a resuscitace.

Tato certifikace je platná dva roky od data vydání a je doporučeno opakovat kurz každé dva roky.

SDI má tři kurzy první pomoci:

SDI CPROX

Tento kurz resuscitace za použité kyslíku je určen pro výuku potápěčů k získání správné techniky použití CPR a O2 v nouzových situacích.

SDI CPR1ST

Tento kurz první pomoci a resuscitace je určen pro výuku potápěčů k získání znalostí a správných návyků první pomoci a CPR v nouzových situacích.

SDI CPROX1ST AED ADMINISTRÁTOR

Tento kurz obsahuje výuku resuscitace, nouzové správy kyslíku, první pomoci a AED v jednom programu. Je určen pro výuku potápěčů k získání znalostí a správných návyků první pomoci a CPR v nouzových situacích.